Laddar

Vill se bättre kommunikationer kvällstid

Medborgarförslag togs upp på fullmäktige.

delningar

Under måndagens kommunfullmäktigemöte avhandlades ett medborgarförslag som inom till kommunen för ungefär ett år sedan.

Medborgarförslaget gick ut på att kommunen bör tillhandahålla en portar eller app dit kommuninvånarna får skriva upp om de vill ha taxi hem på exempelvis en lördag från de tre större städerna i regionen, Kalmar, Växjö och Karlskrona. Under mötet var förslagsställaren på plats.

– Jag tycker att Emmaboda har stor potential till att bli mer attraktivt med bättre kommunikationen till de tre städerna runt omkring för pendlare. Det har fungerat bra ocker jag men nu har man dragit in på kommunikationen, vilket jag tycker är jättedåligt. Landsbygden ska leva och det gör den inte om man drar in på kommunikationerna. Det är viktigt att man inte ska känna några hinder utan att man ska kunna plugga med kompisar eller gå med på en AW, sa Gabriella Håveland under mötet.

Kommunstyrelsens förslag var att se positivt på medborgarförslaget och Ann-Marie Fagerström (S) gick även upp i talarstolen.

– Det är viktigt för oss att kommunikationerna fungerar väl. När det gäller sena kvällstider har det blivit sämre, samtidigt som trafiken utökats dagtid. Vi har tidigare påpekat detta för KLT och jag instämmer helt och fullt i förslaget. Men jag vill göra ett tilläg att vi går vidare med det här ärendet tillsammans med förslagsställaren och jobbar tillsammans. Det är ett jätteangeläget utvecklingsområde som vi måste få till stånd, sa hon.

Under mötet röstade fullmäktige bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget från kommunstyrelsens ordförande.

Relaterade artiklar