Laddar

Vill ha fler chefer på integrationsenheten

Föreslår tillsättningar till kommunstyrelsen.

delningar

Det var under 2015 som integrationsenheten i Emmaboda belastades hårt. Anledningen var den stora flyktingström som drabbade stora delar av Sverige och så även Emmaboda kommun.

Under perioden var personalen på enheten hårt ansatt, flera slutade och dåvarande chef sjukskrevs under en längre period.

Nu föreslår Socialförvaltningen att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att tillsätta två enhetschefer/föreståndartjänster på integrationsenhetens HVB-boenden.

Enligt tjänsteskrivelsen skulle Emmaboda kommun inte uppfylla de krav som finns gällande föreståndare för HVB-hem och stödboende om inte de två tjänsterna tillsätts. Om inte tjänsterna tillsätts kan det leda till att det systematiska arbetsmiljöarbetet eftersätts, vilket kan leda till sjukskrivningar och ytterligare personalomsättning, går det att läsa i skrivelsen.

Tillsättande av två enhetschefer skulle enligt socialförvaltningen innebära en ökad kostnad på 200 000 kronor per år. Enligt tjänsteskrivelsen måste den kostnaden vägas mot de kostnader som kan följa av ett eftersatt arbetsmiljöarbete.

Relaterade artiklar