Laddar

Vill flytta på parkeringsplatser

Medborgarförslag till kommunen.

delningar

Det har inkommit ett medborgarförslag till Emmaboda kommun som föreslår att parkeringsplatser ska flyttas. Det gäller parkeringsplatserna på Långgatan Gula Magasinet som föreslås flyttas till parkeringsplats Långgatan/Lindgatan mittemot Möjligheternas hus eller till området Glasverket.

Remissen har nu översänts till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande och handläggning. Senast den fjärde december ska nämnden ha kommit med ett yttrande till kommunledningskontoret.

Relaterade artiklar