Laddar

Vill bygga skatepark i Emmaboda

Centerpartiet vill se kombinerad skate-kickbike- och parkourpark.

delningar

Centerpartiet i Emmaboda kommun vill se att det byggs en kombinerad skate- kickbike och parkourpark i Emmaboda. Partiet föreslår nu i en motion till kommunfullmäktige att kommunen tillsammans med ungdomar och barn ska utforma parken, samt bestämma dess placering.

– I flera års tid har det efterfrågats fler möjligheter till fritidsaktiviteter i Emmaboda kommun. En av sakerna som ständigt har återkommit är en skatepark. Jag anser att det är hög tid att Emmaboda kommun skapar fler möjligheter till meningsfull fritid för barn och ungdomar i kommunen, skriver Johan Jonsson (C) i motionen.

Enligt Johan Jonsson finns det flera exempel på parker av samma slag i Sverige. Han har själv specifikt kollat på den kombinerade parken som finns i Falkenberg.

– Denna park används av ungdomar, barn och barnfamiljer. I parken samsas skateboardåkare, kickbikeåkare och parkourutövare och parken är till synes väl använd. Detta är alltså en park för flera olika grupper, skriver han i motionen.

Johan Jonsson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Teknik- och Fritidsnämnden att tillsammans med barn och ungdomar utforma parken, samt att uppdra nämnden att presentera förslag på park för kommunfullmäktige senast november 2018.

Relaterade artiklar