Laddar

Vattenfylld tunnel i Emmaboda ska åtgärdas

GC-tunneln orsakar problem för kommunborna.

delningar

Gång- och cykelvägstunneln mellan Långgatan och Brandstationen i Emmaboda har på senare tid orsakat en hel del problem för kommuninvånarna.

Tunneln blir under vissa dagar vattenfylld och hindrar gångare och trafikanter från att ta sig över på andra sidan.

I ett brev till kommunen har en kommunbo påpekat problemet.

– Det är långt ifrån första gången detta inträffar. Borde det inte ligga i Emmaboda kommuns och Emmaboda Energis intresse att åtgärda problemet? skriver kommunbon.

Nu ger dock Emmaboda Energis vd, Stefan Lundgren lugnande besked angående GC-tunneln.

– I första läget hade en säkring löst ut och det är ju förstås något man aldrig kan garderas sig emot. När pumparna stannade för andra gången vidtog vi en rad åtgärder vad beträffar den elektriska installationen men, i ljuset av vår utredning och eftersom dagvattenpumpningen inte alltid fungerade tillfredsställande beslöt vi att renovera hela pumpstationen och det arbetet har beställts och till största delen utförts, skriver han i ett brev och avslutar.

– Dels skulle el-installationen göras om helt så att allt blir nytt och fräsch och dels skulle den mekaniska delen ses över. Arbetet var ju tänkt att göras i samband med ombyggnationen av stationsområdet men vi beslöt alltså att göra en investering direkt efter allmänheten upplevt upprepade problem.

Relaterade artiklar