Laddar

Toppenbetyg för Emmaboda i vård och omsorg

Placerar sig högst upp kommunbarometern i kategorin vård och omsorg.

delningar

Sedan fyra år tillbaka rankar Dagens Samhälle landets kommuner i tävlingen Årets superkommuner. Inför i år lanserar nyhetstidningen även databastjänsten Kommunbarometern.

Kommunbarometern bygger på en granskning av kommunerna inom elva kategorier som visar de senaste årens utveckling och aktuella status inom en rad områden. Ambitionen är att fånga in framgångsfaktorer i kommunal utveckling och attraktivitet. Summan blir en bild av kommunernas relativa styrkor och en mängd möjligheter till jämförelser mellan kommunerna.

För varje kommun går det att se var de har sina styrkor och svagheter och hur de ligger till i jämförelse med andra kommuner i landet, i sin kommunklass, i länet eller i jämförelse med användarens egen skräddarsydda kommunlista. Rankningslistor finns också för varje enskild kategori.

I den första upplagan hamnar Emmaboda på den övre halvan av landets 290 kommuner. Emmaboda placerar sig på plats 125 där kategorin vård och omsorg sticker ut.

– Placeringen lyfts främst av framgångar inom kategorin attraktivitet, men dras ned av resultaten inom ekonomi. Utmärkande för Emmaboda är kommunens goda resultat inom kategorin attraktivitet där man är bland de tjugo högst rankade småstads- och landsbygdskommunerna, står det i kommunbarometern.

– Emmaboda är den högst rankade kommunen av alla 136 småstads- och landsbygdskommuner inom kategorin vård & omsorg. Kommunen har jämförelsevis goda resultat inom kategorins 11 variabler.

Se hela rankingen här.

Relaterade artiklar