Laddar

Stark arbetsmarknad i Kalmar län

Arbetsmarknaden är fortsatt stark. I den nya statistiken gynnas främst utomeuropeiskt födda.

delningar

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stabil och stark arbetsmarknad i Kalmar län. Detta har framförallt gynnat utomeuropeiskt födda där antalet som fått arbete har varit framträdande.

Ökningen av antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen födda utanför Europa innebär att den tillgängliga arbetskraften i länet har ökat med 24 procent jämfört med förra året. Omkring 180 utomeuropeisk födda fick jobb i augusti i år.

– Det är glädjande att vårt matchningsarbete har gett bra resultat för nyanlända. När befolkningen ökar, så ökar också utbudet på arbetskraften, något som är väldigt positivt för länet, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar, i ett pressmeddelande.

Utbildad arbetskraft är emellertid det som fortfarande efterfrågas i Kalmar län. Medan antalet arbetslösa med gymnasial utbildning minskar, ökar antalet inskrivna arbetslösa som saknar gymnasial- eller eftergymnasial utbildning kraftigt. Det är dessa personer som löper högre risk att hamna i långa tider av arbetslöshet.

– Detta visar vikten av att fortsätta att investera i utbildning så att de som söker jobb skaffar sig den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Vi erbjuder en mängd olika stöd för att de arbetssökande ska öka sin kompetens, vilket till exempel kan ske genom att läsa upp betyg, komplettera sin utbildning eller gå någon av våra arbetsmarknadsutbildningar, avslutar Carina Lindgren.

Felicia Haglund

Relaterade artiklar