Laddar

Södra går fortsatt framåt – redovisar starkt resultat

Sommarens värme påverkade inte företaget: "Resultatet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit".

delningar

Skogskoncernen Södra, som finns i bland annat Långasjö och Orrefors redovisar ett starkt resultat för det tredje kvartalet, trots sommarens värme.

"Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion." – säger Lars Idermark, vd och koncernchef och fortsätter.

"De senaste årens omfattande investeringsprogram och omstruktureringar har legat tidsmässigt rätt och Södras produktionsanläggningar är nu mer konkurrenskraftiga. Efterfrågan på pappersmassa var fortsatt stark och vi ser inga tecken på försvagning i ett medellångt perspektiv. Även efterfrågan på sågade och förädlade trävaror var god och bedöms vara stark ännu ett tag."

Företagets första nio månader har visat på ett starkt resultat och marknadsläget för samtliga affärsområden ser fortsatt ljust ut den närmaste tiden, meddelar Skogskoncernen.

Relaterade artiklar