Säkerhetsbrister ställer till det för Moskén i Emmaboda

Räddningstjänsten har förbjudit verksamhet i källarlokalen.

4 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Fastigheten Gullregnet 10 Storgatan i Emmaboda, har tidigare använts som moské eller bönelokal av muslimer i Emmaboda.

Nu har dock Räddningstjänsten förbjudit verksamhet i samlingslokalen tills vidare efter att ha hittat säkerhetsbrister i fastigheten.

Förbudet började gälla redan 15 april och anledningen till att RTF Emmaboda Torsås la ett förbud var för att det inte fanns två vägar ut från lokalen.

"Räddningstjänsten har vid tillsynsbesök 2019-03-13 uppmärksammat att brister i brandskyddet på samlingssalen i källaren på fastigheten Gullregnet 10 Storgatan 5 i Emmaboda fortfarande inte är åtgärdade, samlingslokalen i källaren saknar två av varandra oberoende vägar ut från lokalen, den enda utrymningsvägen är via trappan som leder upp till marknivå", skriver Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås i sin bedömning.

Fastigheten saknar även ett dokumenterat och systematiskt brandskyddsarbete. I det arbetet ska det finnas beskrivning av verksamheten och hur larm och utrymningsorganisationen är tänkt att fungera vid exempelvis brand.

"Källarutrymmet får inte användas som samlingssal utan att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar från lokalen. Lokalen är idag inte lämplig att använda för personer att uppehålla sig i mer än i väldigt ringa omfattning, på grund av att utrymning av lokalen blir omöjlig eftersom det endast finns en väg ut via en smal trappa från densamma. Om en andra utrymningsväg anordnas, oberoende av den befintliga ingången, med säker väg ut till det fria kan räddningstjänsten medge ändrad användning av lokalen", skriver RTF.

Redan i mitten av mars uppmärksammade Räddningstjänstförbundet missförhållandena men gav fastighetsägaren till i mitten av april att åtgärda bristerna, något som inte gjordes.

Nu har man valt att stänga ner hela verksamheten då lokalen enligt RTF, riskerar att bli en dödsfälla i händelse av brand.

"Att ha en samlingslokal i källarplan innebär alltid en risk för att utrymningssituationen blir problematisk. Finns det endast en väg ut är det förenat med väldigt stor risk, för att personer kan bli instängda utan chans att kunna ta sig ut. Räddningstjänsten anser att nuvarande utrymningssituation är så farlig att lokalen inte ska användas som samlingslokal", avslutar Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar

I samarbete med annonsör

Samarbete med räddningstjänsten ger trygghet i Emmaboda

För den som inte pratar svenska kan räddningstjänstens krav vara svåra att förstå. Därför har myndighetens Amar Hajjouz information på arabiska blivit lyckad.

1 person har reagerat på denna nyheten

1 person har reagerat på denna nyheten