Laddar

Så mycket kostar elevhälsan i Emmaboda

Ny statistik från Skolverket.

delningar

Kostnaden för elevhälsa i landets grundskolor varierar kraftigt. Färsk statistik från Skolverket visar hur det ser ut i Kalmar län. Mest pengar per elev läggs det i Torsås kommun. Där ligger kostnaden på 4770 kronor. Minst kostar det i Mönsterås, där ligger kostnaden på 2180 kronor per elev.

– Det ser olika ut hur man organiserar elevhälsan. På en del ställen finns den på skolenheterna, på andra ställen kan den finnas centralt. En del huvudskolmän kanske köper in tjänsterna. Men alla elever ska ha tillgång till elevhälsa, säger Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

I Emmaboda ligger kostnaden på elevhälsa på 3430 kronor per elev, enligt statistik från Skolverket som Nyhetsbyrån Siren har behandlat.

 

Elevhälsan

Elevhälsan regleras i skollagen. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Källa: Socialstyrelsen, Vägledning för elevhälsan.

Relaterade artiklar