Laddar

Så många dör av läkemedels- och narkotikaförgiftning

”Naloxon kan rädda liv”.

delningar

Det är Socialstyrelsen som har kartlagt andelen som dör i läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Och det råder stora skillnader mellan länen. Andelen som dör på grund av det är nästan hela tre gånger högre i Västernorrland än i Blekinge. Dessutom dör dubbelt så många män som kvinnor till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

– Vi ser en ganska stor variation. Nästa steg är att huvudmännen börjar titta på vad skillnaderna beror på, säger Marianne Aggestam, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

2006 dog 545 personer i Sverige på grund av läkemedels- eller narkotikaförgiftning. Tio år senare dog 908 personer, visar statistik från Socialstyrelsen som Nyhetsbyrån Siren sammanställt. Läkemedelsberoende är ett område som måste uppmärksammas mer inom vården, anser Marianne Aggestam. Inte minst med tanke på att receptbelagda läkemedel och nya psykoaktiva substanser i dag relativt lätt kan beställas från utlandet över internet.

– Traditionellt har fokus varit på alkohol och illegala narkotiska substanser. Vi behöver fördjupa våra kunskaper om beroende till en rad olika nya substanser samt även till läkemedel som används på felaktig grund, säger Marianne Aggestam till Nyhetsbyrån Siren.

Under åren 2014 till och med 2016 dog 11,5 personer per 100.000 i Sverige till följd av förgiftning av läkemedel eller narkotika. Högst var siffran i Västernorrlands län, 17,2 per 100.000 invånare. Bland kvinnor är det vanligare att dödsfallen rör sig om självmord, bland män är olycksfallsförgiftningar – däribland överdoser – den vanligaste dödsorsaken. Av de 908 personer som dog till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning 2016 var 605 män och 303 kvinnor.

Mellan 2014-2016 rapporterades 9,3 döda till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning per 100 000 invånare i Kalmar län, vilket är strax under rikssnittet på 11,5.

De dödligaste drogerna är opioider av olika slag, vilka vid överdosering kan slå ut andningen. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska i januari presentera en rapport över hur motgiftet Naloxon kan göras mer tillgängligt. Tanken är att andra än sjukvårdspersonal ska kunna få tillgång till läkemedlet.

– Naloxon kan rädda liv, säger Marianne Aggestam till Nyhetsbyrån Siren.

 

Relaterade artiklar