Laddar

Så många besökte Kyrkeby gårdsbränneri förra året

Museibränneri lockade besökare.

delningar

Det är Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt statistik över antalet museibesök under förra året. Mest välbesökt i länet var Kalmar läns museum med 153 069 besök.

– Besöken på kommunala och regionala museer ökar, men det är en ganska långsam utveckling, säger Lina Boberg, statistiker på Myndigheten för kulturanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt statistiken hamnar Kyrkeby gårdsbränneri på 25:e plats över mest välbesökta museer i länet. Enligt statistiken från Myndigheten för Kulturanalys hade Kyrkeby gårdsbränneri sammanlagt 235 besök förra året.

– Vi ser att de centrala museerna påverkas av fri entré-reformen. Där har det skett en tydlig ökning 2016, säger Lina Boberg.

Relaterade artiklar