I samarbete med annonsör

Så jobbar Emmaboda Bostad för ett miljövänligt samhälle

För bostadsbolaget är miljöarbetet högprioriterat. Förutom den egna policyn har man inlett samarbeten med bildande aktörer.

delningar

– Vi arbetar för en utveckling som är långsiktigt hållbar och skapar förutsättningar för framtida generationers livskvalitet, säger Ewa Håkansson, marknad- och IT-ansvarig på Emmaboda Bostad.

Bland annat har man upprättat en miljöpolicy som innebär att man på ett resurseffektivt sätt ska bidra med sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö. Miljöpolicyn täcker hela Emmaboda Bostads verksamhet och är applicerbar inom såväl som drift, förvaltning, ombyggnation och nyproduktion. Policyn finns till för att kunna garantera hög kvalitet för hyresgästerna.

– Vi ska verka för goda miljöval som ger våra kunder hög kvalitet i deras boende. Därför har vi lagt ner extra fokus på det genom att bland annat ha tydliga energiförbrukningsmål som följs upp kontinuerligt, säger Ewa Håkansson.

Förutom det egna miljöarbetet har Emmaboda Bostad inlett ett samarbete med Natur och Miljöboken – ett läromedel som finns till avsett för elever i grundskolans årskurser 4-6. Tack vare samarbetet får elevernalära sig om hur samhället kan ställa om till att bli mer hållbart och med högre hänsyn till natur och miljö.

– Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur och Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10 – 12 år ska få ta del av detta material, säger Ewa Håkansson.

Här är några av de miljövänliga satsningar som Emmaboda Bostad genomfört i sitt arbete för ett mer hållbart samhälle.

*Återvinning och källsortering i fastighetsnära insamling.

*Besparing av vatten med snålspolande toalettstolar och vattenkranar.

*Succesiv-byte till ledbelysning i trapphus och källargångar.

*Underhåll av fastigheter, fönsterbyte, tilläggsisolering av vindar och fasader.

*Stegvis installation av tvättmaskiner med automatdosering för tvättmedel.

*Kontrollerande tvättpass med ett elektroniskt bokningssystem.

*Utbyte av ytterbelysning till energisnåla alternativ.

*Fortsatt användning av miljövänlig uppvärmning som fjärrvärme och värmepumpar.

*Installerat solceller för att producera vatten (i ett fåtal fastigheter)

*Användning av smarta lås.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.