Laddar

Räddningstjänstförbundet får godkänt av myndighet

Har åtgärdat brister.

delningar

Det var i början av augusti i år som Arbetsmiljöverket ställde krav mot Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. Myndigheten krävde att förbundet skulle undanröja vissa brister i Arbetsmiljön.

Nu har Arbetsmiljöverket genomfört ett uppföljningsbesök och kan konstatera att alla brister är avhjälpta. Sammantaget handlade det om sju punkter som behövde åtgärdas. Det gällde bland annat om en ökad tillgänglighet till det interna informationssystemet, en tydligare skyltning vid skyddsutrustning och att behållare med kemiska produkter skulle vara korrekt märkta.

Nu har Arbetsmiljöverket konstaterat att Räddningstjänstförbundet uppfyller kraven och har därför avslutat ärendet.

Relaterade artiklar