Laddar

Partiet vill se bostadsbyggandet i trä: ”För miljöns skull”

Har lagt en motion till kommunfullmäktige

delningar

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Centerpartiet i Emmaboda att de 100 nya lägenheterna, fördelade på alla orter i kommunen ska bygga i trä.

– Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet. Växande skog binder koldioxid och genom att uppföra hus i trä får vi en mångårig fördröjning av koldioxidutsläppen till atmosfären, skriver partiet i en motion.

I en studie framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet samt Sveriges Byggindustrier visar att en stomme av trä har lägre klimatpåverkan än stål och betong enligt partiet.

– Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader. Skogen och träindustrin är viktig för hela landet, för regionen och för Emmaboda kommun, skriver partiet och avslutar.

– Vi yrkar att EBA får i uppdrag att vid upphandling och prospektering av nya hus undersöka möjligheten att bygga med trä istället för andra material.