Laddar

Myndighet ställer krav på företag

Inspekterade verksamhet.

delningar

Det var i början av mars som Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion över ett företag i Emmaboda kommuns arbetsmiljöarbete.

Under besöket fann myndigheten en del som fungerade bra, men även en del som behöver förbättras.

Bristerna som uppmärksammades vid inspektionen var bland annat att företaget inte har förteckning över trycksatta anordingar som tillhör klass A eller B.

Arbetsmiljöverket kräver nu att bristen åtgärdas innan den 11 juni 2018.

Relaterade artiklar