Laddar

Myndighet kräver åtgärder på Xylem

Måste åtgärda brister.

delningar

Det är Arbetsmiljöverket som i mitten av februari genomförde en inspektion över Xylem Water Solutions manufacturing ABs arbetsmiljöarbete.

Myndigheten skriver i sitt inspektionsmeddelande att de under sitt besök såg en hel del som fungerade bra men även en del som företaget måste förbättra.

Bristen som Arbetsmiljöverket noterat är att Xylem måste uppdatera sina instruktioner för olika arbetsmoment så att de även beskriver konsekvenserna av att brista i efterlevnaden.

Om bristerna inte åtgärdas kan myndigheten komma att besluta om föreläggande eller förbud.

Relaterade artiklar