Laddar

”Många missuppfattningar gällande det nya avtalet”

Bristande kommunikation och en rad missförstånd, menar Henrik Martinsson, utbildningsansvarig och styrkeledare hos räddningstjänsten i Vissefjärda, är orsaken till den så uppmärksammade krisen inom brandkåren i Emmaboda.

delningar

Att det skulle finnas några brister i utbildning och övning av rökdykning i Emmaboda är felaktigt, menar Henrik Martinsson, utbildningsansvarig hos räddningstjänsten i Emmaboda kommun och styrkeledare i Vissefjärda.

– Att vi inte övar i rökdykning är direkt felaktigt och de som uttalat sig har själva varit med på ett antal övningar med rökdykning under det senaste året. Vad de känner att de inte fått öva på kan jag inte svara på utan det får de själva stå för, säger han.

Enligt Martinsson har det funnits brister i hur kommunikationen inom organisationen hanterats och tagits emot, vilket har lett till missförstånd.

Dessutom poängterar han att ingen kommer få en lönesänkning på grund av det nya lokala avtalet som har tagits fram för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås kommuner.

– Sedan fanns det alltid förhoppning om att det kunde formulerats på annorlunda sätt. Men de pengar som politikerna skjutit till gör att ingen förlorar på det nya avtalet. Det finns faktiskt ett flertal som förmodligen kommer att öka sin inkomst med flera tusen under ett år.

Som utbildningsansvarig hos räddningstjänsten har Henrik Martinsson satt sig in i hur det centrala avtalet är utformat och hur det slår mot brandmännen, och även hur det lokala avtalet till viss del kompenserar det som är negativt i det centrala. Han menar att ingen kommer att förlora några pengar på det nya lokala avtalet.

– Sedan kan man bara konstatera att det centrala avtalet inte är bra och behöver omförhandlas till det bättre, säger Martinsson och fortsätter:

– Det finns många missuppfattningar gällande det nya avtalet, exempelvis att hela OB-ersättningen är borttagen. Att OB-ersättningen inte finns kvar är riktigt, men man har höjt den tidigare ersättningen vid larm med 75 procent gällande första timmen och 40 procent efterföljande timmar. Gamla OB-ersättningen låg på 50 procent över ersättningen. Det innebär att man måste vara ute på en del larm på obekväm tid för att man ska förlora på det nya avtalet.

Enligt Martinsson finns det statistisk på att de flesta larmen sker dagtid, samt tre av fyra larm på vardagar.