Laddar

Majoriteten vill köpa Mikaelsgården

Här är verksamheterna som kan flytta in.

delningar

Det var under kommunstyrelsemötet i tisdags som den Socialdemokratiska och Vänsterpartistiska majoriteten förordade att kommunen ska köpa Mikaelsgården.

– Vi tänker att det ska vara förskoleverksamhet som bedrivs där och så tänker vi att Träffpunkten som finns borta vid Flygtvägen kan flytta in i fastigheten. Den kan leda till en fin integration mellan äldre och unga, säger Ann-Marie Fagerström (S), kommunalråd.

Det var för drygt en månad sedan som fastigheten avsakraliserades, men tidigare har det även varit förskoleverksamhet i lokalen. En annan aspekt i frågan är kommunens behov av hyreslägenheter.

– Om Träffpunkten flyttar sin verksamhet till Mikaelsgården skulle det frigöra lägenheter till uthyrning. Kommunen är i starkt behov av att öka antalet hyreslägenheter, säger Ann-Marie Fagerström (S).

Oppositionen ville ha återremiss av ärendet och att möjligheten att ha verksamheten i de lokaler som fastighetsbolaget äger i det gamla post- och bankhuset istället undersöks.

– Personligen tycker jag att miljön vid Mikaelsgården är betydligt säkrare ur ett barnperspektiv. Det är viktigt att ha barnen i främsta rummet när vi tar beslut, säger Ann-Marie Fagerström (S).

Enligt Barometern skulle köpeskillingen landa på 300 000 kronor om kommunen köper Mikaelsgården av Emmaboda pastorat. Den årliga driftskostnaden beräknas till omkring 800 000 kronor.

– Det här är vårt förslag. Sedan får vi se vad som händer i kommunfullmäktige, säger Ann-Marie Fagerström (S).

Relaterade artiklar