Laddar

Länsstyrelsens påminnelse under torkan: "Inte tillåtet"

Man får inte göra hur som helst för att vattna sina jordgubbar eller golfbana.

delningar

Att det är varmt ute har nog inte gått någon förbi och prognosen är att det kommer fortsätta vara hett och torrt ett tag framöver

Både lantbrukare och privatpersoner drar sig i håret för att lösa vattenbristen och länsstyrelsen i Kalmar län har fått in många frågor huruvida man får ta vatten ur åar för att bevattna till exempel gräsmattor, jordgubbar, golfbanor och betesmarker.

Man skickar nu ut en påminnelse om att det inte är tillåtet att ta vatten ur vattendragen eftersom det finns extremt lite vatten i många av vattendragen vilket kan innebära en risk för skada på naturmiljön. Om man har tillstånd till bevattning med åvatten ska man följa de villkor som finns i tillståndet.

Länsstyrelsen passar även på att påminna om vad som gäller som man tar vatten från kommunalt ledningsnät eller egen brunn. De som tar vatten via kommunen ska respektera de eventuella kommunala bevattningsförbuden och de med egen brunn bör vara sparsamma för att inte påverka både sin egen eller grannens brunn.

Relaterade artiklar