Laddar

Länsstyrelsen i Kalmar län klarar inte kraven

– Det är så det ser ut idag, säger Kerstin Hannrup Broad. - Foto: Viktoria Andersson

Är sämst i landet.

delningar

Under 2017 tog det i snitt 186 dagar, ungefär sex månader, för Länsstyrelsen i Kalmar att avgöra överklagade bygglovsärenden. Det är längst tid av alla länsstyrelser i hela Sverige. Kalmar följs av Jämtland och Halland, med 182 respektive 115 dagar. Besluten som handläggs av länsstyrelsen är de av kommunernas beslut som överklagas av sökanden, grannar eller andra berörda parter.

– Sex månader kan tyckas vara lång tid, men det är så det ser ut i dag, säger Kerstin Hannrup Broad, tillförordnad enhetschef på Boverket till Nyhetsbyrån Siren. Länsstyrelserna hade år 2017 ett krav från regeringen om att 75 procent av alla överklagande bygglov skulle vara avgjorda inom 15 veckor, det vill säga 105 dagar. I Kalmar tog handläggningen max 105 dagar i 41 procent av fallen.

Årens högkonjuktur med fler byggen och fler bygglovsärenden kan vara en bidragande anledning till den långa handläggningen. Samtidigt är det svårare att rekrytera och behålla personal.

– Jag vet att målsättningen sänktes något till 2017, men det var ändå något färre länsstyrelser som klarade målen, säger Kerstin Hannrup Broad.

Snabbast handläggning under 2017 hade länsstyrelsen i Uppsala, där ett avgörande dröjde i genomsnitt 37 dagar.

Relaterade artiklar