Laddar

Kräver åtgärder på maskinföretag

Myndighet genomförde inspektion.

delningar

Det är Arbetsförmedlingen som genomfört en inspektion av ett företag i Emmaboda kommun. Inspektionen ägde rum den12 april i år och under sin inspektion fann myndigheten en del som fungerade bra, men också en del som behöver rättas till.

Sammanlagt handlar det om två brister. Enligt Arbetsmiljöverket saknades en allmän undersökning och riskbedömning av de faktorer som utgör riskkällor till ohälsa och olycksfall. Dessutom saknades hanterings- och skyddsinstruktioner vid kvartsexponering.

Arbetsmiljöverket kräver att företaget nu ska åtgärda bristerna. Görs det inte kan myndigheten komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.

Relaterade artiklar