Laddar

Kommunen JO-anmäls

Överträdelse av kommunens befogenheter.

delningar

Det var den 10 januari som en privatperson i Emmaboda kommun skickade in en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

Anmälan är riktad mot Emmaboda kommun.

Anmälaren skriver att det rör sig om en överträdelse av kommunens befogenheter och att de agerat polisiärt efter att enligt anmälaren ha genomfört en inspektion av en privatägd fastighet efter en anonym anmälan.

Relaterade artiklar