Kommunalrådet: "Integrationen har varit en ekonomisk vinst för Emmaboda kommun"

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande - Foto: Faton Pasho

Johan Jonsson (C) kommenterar Sverigedemokraternas budgetförslag.

delningar

I tisdags presenterade alliansen med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna tillsammans med Bästa Alternativet en gemensam budget som Socialdemokraterna stod bakom.

På kommunstyrelsen klubbades förslaget igenom, något som Sverigedemokraterna inte var överens om.

– Höjningen av skatten är en konsekvens av Socialdemokraterna med stödpartiers slöseri med skattemedel under förra mandatperioden, sa Martin Henriksson gruppledare för Sverigedemokraterna i Emmaboda.

Med anledning av Sverigedemokraternas uttalande om budgeten ville kommunalrådet Johan Jonsson (C) påpeka kommentarerna.

– Martin Henriksson har delvis rätt när han säger att skattehöjningen är en konsekvens av förra styrets (S+V+MP) slöseri med skattemedel. Jag ser skattehöjningen som en konsekvens av att man tidigare inte vidtagit åtgärder för att rätta verksamhetens utgifter efter inkomster, säger han och fortsätter.

– Men man ska också veta att utvecklingen i hela Sverige är sådan att andel som ska försörjas, barn och äldre ökar i mycket högre takt än de i arbetsför ålder som ska försörja. Och jag ser det som positivt att andelen barn ökar, det ger framtidstro även om kostnaderna ökar lite här och nu.

Kommunalrådet påpekar att satsningar inom bildningsnämnden kommer fortsätta göras.

– SD vill flytta pengar från investeringar och externredovisade medel till rambudgeten och ge dessa pengar till Bildningsnämnden, riktade till barn med särskilda behov. Först vill jag påpeka att liggande budgetförslag innehåller tydliga riktlinjer till Bildningsnämnden att de inte får minska stödet till dem med särskilda behov, riktlinjerna är glasklara. Jag vill också påpeka att det satsas mer än fem miljoner på bildningsnämnden, där 3,5 miljoner är riktade mot förskolan och F-6, säger han och fortsätter.

– Mötesplatsen har många besökare med utländsk bakgrund, från många olika länder. Detta gör att det naturliga språket på mötesplatsen ofta är svenska. Mötesplatsen har också lyckats bryta social isolering för individer med utländsk bakgrund som stått långt från samhället. Jag vill också påpeka att integrationen har varit en ekonomisk vinst för Emmaboda kommun. Pengar har i flertalet år tagits från integrationen och förts in i annan social verksamhet, exempelvis till äldreomsorgen.

Mötesplatsens budget kommer att ses över men investeringen i rastplats Eriksmåla är viktigt för turistnäringen i Emmaboda kommun.

– Socialnämnden har påbörjat ett arbete där de ser över samtlig verksamhet, där är det rimligt att anta att även Mötesplatsens budget kommer ses över. Rastplats Eriksmåla är en investering för att kunna marknadsföra Emmaboda kommun i anslutning till skärningspunkten av riksvägarna 25/28, en möjlighet att få passerande att stanna till i Emmaboda kommun istället för att bara köra rakt igenom, säger Johan.

Även satsningarna på gång- och cykelvägar är en viktig investering för Emmaboda kommun.

– Satsningarna på gång- och cykelvägar är också för framtiden. Primärt är tanken att åtgärda säkerheten på de sträckor som används av våra barn till och från skolan. Sedan är det så att cyklingen förväntas öka, även utanför tätorterna. El-cyklarnas intåg gör att människor är beredda att cykla längre sträckor. Detta är bra både för miljön och folkhälsan, säger han och avsluta.

– Att SD vill utöka nämndernas ram med två miljoner och därmed minska resultatet lika mycket förvånar mig. Det är resultatet av deras förslag. Integrationen särredovisas och när de vill minska denna verksamhet som ändå varit lönsam för Emmaboda kommun, frigörs inga pengar i rambudgeten. Det frigörs heller inga pengar i rambudgeten genom att avstå från en investering.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar