Laddar

Kolsjö: ”Bra förslag men viktiga reformer saknas”

Nu kan reglerna kring assisterad befruktning och föräldraskap uppdateras.

delningar

Regeringen vill i ett förslag att reglerna kring assisterad befruktning och föräldraskap ska uppdateras.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att det även i fortsättningen ska vara förbjudet med överenskommelser om värdgraviditet inom svensk hälso- och sjukvård.

Dock vill regeringen göra det enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter en värdgraviditet i utlandet.

– Det är bra att regeringen nu lägger fram skarpa förslag som gör det enklare att fastställa föräldraskap och som underlättar för fler att få barn. Samtidigt förtjänar regeringen kritik för att de inte öppnar upp för altruistiska värdgraviditeter i Sverige, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL och fortsätter. 

– Det är svårt att förstå regeringens argumentation. Genom att säga nej till reglering av altruistisk värdgraviditet i Sverige säger de sig slå vakt om kvinnor och barns rättigheter. Sanningen är snarare att det regellösa tillstånd vi har i Sverige idag skapar stor otrygghet för de barn som redan föds genom värdgraviditet liksom för de personer som bär dessa barn.

Bland övriga förslag från lagrådsremissen finns bland annat reglerna om assisterad befruktning i utlandet, vilket ska bli desamma för olikkönade som för samkönade par.

Regeringen föreslår även att föräldraskapet ska kunna fastställas även för den kvinna som inte fött barnet, under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning.

– Detta skulle naturligtvis leda till att fler barn med två föräldrar redan från start får en juridisk koppling till båda sina föräldrar. Som det ser ut idag saknar många barn den möjligheten och tvingas därför vänta upp till ett år på att få detta på plats, en situation som naturligtvis innebär en juridiskt otrygg situation. RFSL hade dock hoppats på att regeringen skulle sträcka sig längre i denna fråga och även ge barn som tillkommit genom heminsemination denna rätt till båda sina föräldrar, fortsätter Magnus Kolsjö.

Regeringen föreslår också att par och ensamstående kvinnor ska få möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller, det vill säga samtidig ägg- och spermiedonation.

– Det är ett välkommet förslag. Här hoppas vi dock att regeringen inkluderat fler än vad den statliga utredning som utredde detta föreslog när den presenterades för två år sedan. Utredningen förslag var att inte tillåta donationer inom par där båda har ägg, om inte medicinska skäl finns. Det är en olycklig begränsning som drabbar både kvinnliga samkönade par och par där den ena är transman och har sparat ägg som skulle kunna användas för att göra en partner gravid, avslutar Magnus Kolsjö.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.