Laddar

Region Kalmar mest nöjda med vården i hela landet

SKL har gjort en mätning av hur nöjda Sveriges invånare är med väntetiderna till vård- och hälsocentralerna. Så ser det ut i Kalmar.

delningar

Andelen invånare som tycker att väntetiden till vård- eller hälsocentraler är rimlig varierar stort mellan Sveriges olika landsting. Det visar den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Landstinget i Kalmar län utmärker sig som det landsting där flest är nöjda med väntetiden. 2016 upplevde hela 78 procent att de var nöjda med väntetiden och under 2017 har andelen ökat till 79,1 procent.

 

I Region Skåne är flest missnöjda med väntetiden. Där upplever endast 56 procent att väntetiden är rimlig. Rikssnittet ligger på 63 procent 2017 och motsvarande siffra 2016 var 65 procent.

– Förtroendet för sjukhusvården är högre än för hälsocentralerna, men uppfattningen om man kommer att få vård i rimlig tid ligger högre för hälsocentralerna än sjukhusen i undersökningen, säger Sofia Tullberg, biträdande sektionschef på sektionen för kvalitet och uppföljning på SKL, till Nyhetsbyrån Siren.

 

Relaterade artiklar