Laddar

Halvering av bilstödet i länet

"Bilstödsprocessen är lång och det kan ta längre tid än ett år innan allt är klart"

delningar

Förra året betalades 158 miljoner kronor i bilstöd ut till personer med funktionsnedsättning. Det är ungefär hälften så mycket som betalades ut 2016. Det visar statistik från Försäkringskassan. Statistiken visar att det utbetalade beloppet var betydligt lägre i nästan alla län- inklusive Kalmar län.

– I och med lagändringen som trädde i kraft januari 2017 så började vi om på noll. Alla ansökningar som kom in efter det ska gälla efter den nya lagstiftningen, säger Henrik Alenius, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.

Den nya handläggningsprocessen med fler moment är en av förklaringarna till att färre fick bilstöd 2017 jämfört med 2016, men också att antalet ansökningar minskade.

– Ansökningar om bilstöd går till viss del i cykler. Just 2015 och 2016 kom det in väldigt många ansökningar, vilket är en förklaring till att det blev färre ansökningar 2017, säger Henrik Alenius.

Enligt Försäkringskassans utgiftsprognos beräknas utgiften för bilstöd bli betydligt högre, 264 miljoner, år 2018.

– Bilstödsprocessen är lång och det kan ta längre tid än ett år innan allt är klart. Ansökningar som kom in 2017 kan istället beslutas 2018, säger Henrik Alenius.

 

FAKTA: Bilstöd

Bilstödet är ett bidrag till personer med funktionsnedsättning, som har stora svårigheter att förflytta sig och åka med allmänna kommunikationsmedel, och som behöver köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov.

Sedan 2007 kan nytt bilstöd beviljas vart nionde år. Före det var det vart sjunde år.

Bilstödet har från och med den 1 januari 2017 förändrats i flera avseenden. Ändringarna innebär i huvudsak ett halverat grundbidrag för inköp av bil från 60.000 kronor till 30.000 kronor, höjda inkomstnivåer i anskaffningsbidraget, ett nytt så kallat tilläggsbidrag för inköp av bil och möjlighet att bevilja anpassningsbidrag för körträning både före och efter en anpassningsåtgärd.

Källa: Försäkringskassan.

Relaterade artiklar