Laddar

Förslaget: Flytta på biblioteket

Här är Tekniska kontorets svar.

delningar

Det är två medborgarförslag från samma förslagsställare som inkommit till kommunen. Förslaget går ut på att biblioteket som för närvarande ligger i Boda skola ska flyttas till det gamla post- och bankhuset.

Enligt förslaget skulle flytten göra att biblioteket blir mer lättillgängligt och mer centralt placerat. Kommunen har även fått förslag om att placera biblioteket på The Glass Factory.

Nu har Tekniska kontoret utrett förslagen och föreslår att politikerna beslutar om att behålla biblioteket i gamla Boda skola, eftersom att det är det mest ekonomiskt fördelaktiga, däremot föreslår de att Teknik- och Fritidsförvaltningen får i uppdrag tillsammans med Bildningsförvaltingen att utforma det slutgiltiga ombyggnadsbehovet för bibliotekets verksamhet.

Relaterade artiklar