Förskolebarn mordhotad – myndigheten kräver åtgärder från Emmaboda kommun

Barn- och elevombudet har inkommit med sitt beslut gällande förskolebarnet som ska ha utsatts för kränkande behandlingar på en förskola i Emmaboda.

delningar

Det var i slutet av april som 24Emmaboda kunde berätta att en anmälan till barn- och elevombudet hade inkommit från Emmaboda kommun. Där hade en elev vid en kommunal förskola blivit kränkt och misshandlad i princip dagligen mellan den 1 juli 2018 och den 19 februari 2019.

Förskolan hade i sitt första yttrande till barn- och elevombudet redogjort att det förekommer att andra barn säger saker till eleven och hänvisat till två händelser som utsatt eleven för kränkande behandling.

Nu har Barn- och elevombudets beslut kommit och där förelägger man Emmaboda kommun att senast den 26 september 2019 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

I beslutet ingår även att se till att förskolepersonal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till förskolechefen som i sin tur anmäler till huvudmannen samt att Emmaboda kommun ska redovisa barnets nuvarande förskolesituation. 

Bakgrunden till beslutet är att myndigheten fick en anmälan till sig den 22 februari 2019 där anmälaren uppgav att ett barn utsatts för kränkande behandling. Barnet gick vid tiden för de anmälda händelsen på en kommunal förskola i Emmaboda kommun. 

Barn- och elevombudet har inhämtat flera yttranden från Emmaboda kommun, i egenskap av huvudman för förskolan. 

Anmälaren har i sin rapport till myndigheten uppgett att barnet utsatts för kränkande behandling av andra barn nästan varje dag från juli 2018. Det har rört sig om våld, verbala kränkningar och hot. Förskolepersonalen och elevhälsan har informerats många gånger men har ändå inte åtgärdat situationen. 

Kommunen i sin tur har bedömt att barnet utsatts för kränkande behandling av andra barn vid två tillfällen i oktober 2018. Vid ena tillfället har ett barn uttalat hot mot barnet. Vid andra tillfället har ett barn jagat barnet med en innebandyklubba och uttalat hot mot hen.

"Det har visat att barnet har utsatts för kränkande behandling den 12 oktober 2018 då två barn uttalat mordhot mot denna grupp barnet ingått i. Den 15 oktober 2018 ska ett barn jagat den andra barnet med en innebandyklubba och uttalat hot", dessa omständigheter har framgått av förskolans incidentrapportering. 

Händelserna ha utretts och lett till en rad åtgärder på förskolan där bland annat en extra resurs har omgående satts in i barngruppen, rutiner har omarbetats, förskolepersonalen har fått handledning av specialpedagog och flera övriga externa resurser har använts. 

Barnets tillvara på förskolan har sedan åtgärderna blivit lugnare och mer harmoniskt. Barnet har inte uttryckt att hen känt sig utsatt i sin nuvaran förskolesituation. 

Barn- och elevombudet har beslutat att förelägga Emmaboda kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som konstaterats i myndigheter beslut. 

Vidare skriver myndigheten "att mot bakgrund av omständigheterna i ärendet och då huvudmannen inte brustit i sina skyldigheter att utreda uppgifter om upplevd kränkande behandling så anser Barn- och elevombudet att det inte finns förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk på Emmaboda kommun." 

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar