Laddar

Föräldrakooperativ får ersättning

Ska betalas månatligen.

delningar

Det är föräldrakooperativet Bullerbyn som nu får ersättning av Emmaboda kommun. Enligt skollagen och bestämmelser om kommunala bidrag till fristående skolor, samt enskilt bedrivna förskolors fritidshem och förskoleklasser ska kommunen besluta om ersättning till enkelt drivna verksamheter.

Bullerbyns grundbelopp har beräknats till 155 967 kronor per måndag. Bildningförvaltingen har nu lämnat ett förslag till beslut till bildningsnämnden om att i enlighet med skollagen ge föräldrakooperativet Bullerbyn 155 967 kronor per månad.

Relaterade artiklar