Laddar

Fler studenter läser program på distans

Det pluggar länsborna på distans.

delningar

Allt fler som studerar på distans läser kurser inom program. Men det skiljer sig stort mellan länen. I Dalarna är andelen som gör det högst, 62 procent av registreringarna för distansutbildning. Motsvarande siffra för Skåne är 25 procent, enligt en nyligen publicerad rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– Det är intressant att det skiljer sig så mycket åt mellan länen vad man läser, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ, till Nyhetsbyrån Siren.

– Är man folkbokförd i ett län där det finns många lärosäten, exempelvis Skåne, är det möjligt att man väljer att läsa program på campus istället. I de nordligare länen kanske man bor så långt bort att det inte finns något annat alternativ än att läsa på distans, fortsätter hon.

I Kalmar län läser 56 procent av distansstudenterna friståendekurser. 22 procent läser generella program och på tredjeplats kommer lärarutbildningar på 12 procent.

Enligt Sofia Berlin Kolm kan man se två typer av distansstudenter. Antingen vill man skaffa en examen, eller så läser man för nöjes skull.

– Det finns en sorts föreställning om att prestationsgraden, det vill säga hur många poäng studenterna tar av de som de är registrerade för, är låg på distansutbildningar. Det stämmer på fristående kurser, men däremot inte på program, säger hon.

Antalet registreringar på programkurser på distans har ökat med 88 procent de senaste tio åren, enligt rapporten.

Relaterade artiklar