Laddar

Färre ungdomar i Emmaboda tar droger

Trots ökning i länet- minskning i Emmaboda

delningar

Allt fler elever har testat narkotika. En ny undersökning från Centralförbundet mot Alkohol och Narkotika (CAN) visar att andelen elever som testat narkotika ökar i både gymnasiet och årskurs nio i flera kommuner i Kalmar län.

Rapporten bygger på enkätsvar av elever som går andra året i gymnasiet och årskurs nio på högstadiet.

För högstadieeleverna sticker Torsås och Västervik ut när det kommer till elever som testat narkotika. 2017 ökade andelen som testat från nio till fjorton procent, respektive två till sex procent.

Men i Emmaboda och Högsby ser man de största minskningarna. Från sex till två procent, samt sju till tre procent för Emmaboda.

Trots ökningen i länet ligger Kalmar län fortfarande under rikssnittet när det kommer till elever som testat narkotika.

Relaterade artiklar