EXTRA: Stora besparingar inom skolan i kommunen - Nyheter i Emmaboda - 24 timmar om dygnet - Helt gratis!

Laddar

EXTRA: Stora besparingar inom skolan i kommunen

Kan bli personalneddragningar – Bildningschefen: ”Kan inte göra av med mer pengar än vi har”.

delningar

Bildningsnämnden är en av de nämnder i Emmaboda kommun som är hårdast ansatt och tillsammans med socialnämnden och bygg- och miljönämnden i kommunen visade siffrorna på en avvikelse på -17,7 miljoner kronor i budgeten för 2017.

Nu ska bildningsnämnden komma tillrätta med ekonomin genom besparingar, det beslutades vid nämndens senaste möte i mars. Ett beslut som gjort föräldrar som 24Emmaboda varit i kontakt med oroade.

– Det framgår av den budget som nämnden beslutade om i mars. För att anpassa budgeten har vi lagt ut en neddragning på tre procent på i stort sett alla verksamheter i bildningsförvaltningen, säger Lennart O Werner, bildningschef vid Emmaboda kommun.

Det är två verksamheter som klarar sig från besparingarna. Det handlar om högstadiet och förskolorna i kommunen.

Vad innebär det här för verksamheterna? – Det innebär att man måste se över och organisera verksamheten så att man klarar sin budget. Huvuddelen av våra kostnader består av personalkostnader så det kan röra sig om något lägre bemanning. Rektorerna jobbar just nu att få ihop en bemanning som fungerar, säger Lennart O Werner.

Enligt bildningschefen kommer det ta tid innan budgeten är i balans. – Vi har ett fortsatt underskott för 2017 och det är det som vi jobbar med att få ned och se till att komma i balans. Men det är en viss omställningstid innan vi har en nivå så vi är i balans budgetmässigt, säger han.

Vad beror det här underskottet på? – Vi har fler barn och elever i våra verksamheter, men vi har inte fått mer resurser. Så vi har fler uppdrag i våra verksamheter som vi måste fördela på annorlunda sätt. Sedan har statsbidragen som vi tidigare fått minskat i omfattning. Allt detta gör att vi måste anpassa vår kostym, säger Lennart O Werner.

Att komma tillrätta med ekonomin är enligt honom det viktigaste för bildningsförvaltingen just nu.

– Vi jobbar med budget och ekonomi. Det är en av de viktigaste punkterna och uppdragen vi har. Vi kan inte göra av med mer pengar än vi har, säger han.

Men i nämndprotokollet står det att det inte är osannolikt att även budgeten för 2018 överskrids. Samtidigt tillförs dessutom 1,3 miljoner kronor till kommunens förskoleverksamhet och 3 miljoner kronor till Bjurbäcksskolan 7-9.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Svenskars semestervanor

Varje år utförs en undersökning där ett stort antal svenskar frågas ut om sina resvanor.