Laddar

EXTRA: Kommunen förlikar efter uppsägningsmiss i Nöjesindustrin

Här är parternas överenskommelse. Sigvardsson (S): "Har rätt till skadestånd".

delningar

Det var i början av året som 24Emmaboda rapporterade om att kommunen ansåg sig vara ersättningsskyldig efter deras uppsägningsmiss i Nöjesindustrin.

– Det är inga konstigheter rent avtalsmässigt. Men sedan finns det en besittningsrätt liknande den man som hyresgäst har i en hyreslägenhet, att det ska finnas vissa skäl för att säga upp en hyresgäst. Detta att säga upp efter ett politiskt beslut om att konkurrensutsätta verksamheten genom en upphandling för att få en marknadsmässig hyra är inte ett skäl för att säga upp utan indirekt besittningsskydd, sa kommunens tekniska chef Sven Odlingson i en tidigare artikel till 24Emmaboda.

Nu står det klart att Emmaboda kommun och Bowling och Nöje i Emmaboda AB ingår en förlikning. Det framgår av kommunstyrelsens senaste protokoll.

Överenskommelsen mellan parterna innebär att Emmaboda kommun nu kommer att betala 900 000 kronor till Bowling och Nöje i Emmaboda AB.

Det samtidigt som Bowling och Nöje i Emmaboda åtar sig att ta tillbaka samtliga krav om ersättning mot kommunen, att inte vidta några ytterligare åtgärder mot kommunen och att medverka till en smidig överlämning till lokalens nya hyresgäst, samt att återkalla sin ansökan om medling vid hyresnämnden i Jönköping.

I protokollet framgår det även att kommunen i samband med bokslutet 2017 avsatte medel enligt försiktighetsprincipen för framtida tvist. Enligt kommunen ska de pengarna täcka kostnaderna för förlikningen.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna överenskommelsen om förlikning, att finansieringen ska ske via finansförvaltningen och att den tekniska chefen får i uppdrag att slutföra förhandlingen med Bowling och Nöje i Emmaboda AB.

– En enig kommunstyrelse godkände upprättad överenskommelse om förlikning mellan Emmaboda kommun och Bowling &Nöje i Emmaboda AB. Med detta gav vi förvaltningschefen mandat att slutföra förhandlingen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S), och hänvisar ytterligare frågor till Sven Odlingson eller Per Sigvardsson (S).

Per Sigvardsson (S) ordförande i tekniska nämnden kommenterar förlikningen. – Det är det som gäller. Han hade besiktningsrätt till lokalerna och han har drivit verksamhet i våra lokaler. Uppsägningen var inte juridiskt riktig och då har han rätt till skadestånd. Sådan är lagen, säger han.

Hur ser du på att det blev så här från första början? – Det var så att det inkom ett medborgarförslag som sedan fick bifall i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det var kommunfullmäktiges beslut och då måste vi följa det, säger Per Sigvardsson.

Vad drar kommunen för lärdomar från detta? – För den nya hyresgästen har vi skrivit bort besittningsrätten så att inte samma sak kan hända igen. Det är godkänt av hyresnämnden, säger Per Sigvardsson.

24Emmaboda har sökt Bowling och Nöje AB:s vd Dzenan Vrana utan framgång.