Laddar

Emmabodaföretag hotas av vite

Kan bli dyrt för företaget.

delningar

Det är Emmaboda kommuns bygg- och miljönämnd som ansöker om utdömande av vite till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Anledningen är att kommunen menar att företaget inte följt myndighetens krav. Föreläggandet innebär att för varje punkt som inte åtgärdats till ett visst datum döms ett vite på 1000 kronor per punkt ut. Vitet löper månadsvis och beslutet har delgivits och vunnit laga kraft.

Överträdelserna gäller bland annat avfall och fordon utanför fastigheterna, förvaring av farligt avfall och redovisning av farligt avfall.

Relaterade artiklar