Laddar

Emmabodaföretag får kritik från myndighet

Brister uppmärksammades.

delningar

Det var den 28 november som Arbetsmiljöverket var på plats hos ett företag i Emmaboda kommun för att inspektera verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Vi inspektionen såg myndigheten en del som fungerade bra. Men noterade även ett antal brister- nu ställer Arbetsmiljöverket krav på verksamheten.

Det handlar om avsaknad av riskbedömning och rutiner för hur företaget ska arbeta förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Om inte bristerna åtgärdas kan Arbetsmiljöverket komma att ålägga företaget med vite.

Relaterade artiklar