Laddar

Efter önskemålet om viltstängsel – här är Trafikverkets svar

”Enbart viltstängsel är inte aktuellt”

delningar

Riksväg 25 från Nybro västerut genom Emmaboda kommun mot Lessebo är en av de sträckor i länet utan viltstängsel som är hårdast ansatt av viltolyckor.

För en tid sedan skickade Emmaboda kommun ett önskemål om viltstängsel på sträckan till Trafikverket– som nu har svarat.

Enligt myndigheten är den bästa lösningen för att minska viltolyckor planskilda passager, broar eller tunnel i kombination med viltstängsel. Trafikverket uppskattar att sådana insatser minskar antalet viltolyckor med omkring 83 procent.

– Hade vägarna byggts idag så hade de haft viltstängsel kombinerats med säkra passager för djur. Nu ser sträckan ut som den gör och behöv av säkrare passager för viltet verkar finnas. Att lösa problemet med enbart viltstängsel är inte aktuellt utan uppsättning av viltstängsel måste kombineras med möjlighet för vilt att passera i tillräcklig omfattning, skriver till exempel Trafikverket i sitt svar.

Trafikverket håller just nu på att utveckla prioriteringsgrunden för vilka vägsträckor som ska utredas.

– Även åtgärderna för att säkerställa vilts passage av vägar och järnvägar är under utveckling då behovet av passager är stort, effekterna av vidtagna åtgärder inte alltid är de förväntade och många åtgärder är mycket kostsamma, skriver Trafikverkets planeringsdirektör .

Relaterade artiklar