Laddar

Dzenan Vrana: ”Trött på alla spekulationer”

Det har sedan i somras surrats om det ska bli en ny upphandling av nöjes- och restaurangverksamheten i Nöjesindustrin i Emmaboda. Bland annat har det klagats på att hyran varit för låg.

delningar

Till sommaren löper Dzenan Vranas femåriga kontrakt ut. För att en ny upphandling ska kunna bli aktuell krävs det att kontraktet sägs upp av kommunen innan nyår.

– Som jag ser det, finns det inga indikationer på att vi har gjort kommunen missnöjda. Snarare har vi fått till oss att de är nöjda med vår verksamhet och att slänga ut en fungerande verksamhet som de är nöjda med skulle kännas väldigt märkligt, säger Dzenan Vrana som driver bowlinghallen tillsammans med restaurangen i Nöjesindustrin.

Det har kommit in klagomål på att Dzenans hyra varit för låg i proportion till övriga aktörer i Nöjesindustrin.

Det som inte framgår i kontraktet är att Dzenan ska bistå med kostnadsfri skolbowling två gånger per läsår till alla kommunens skolungdomar.

Jag kan förstå de som retar sig på siffrorna i kontraktet. Vi betalar drygt 80 000 kronor om året. Det som däremot inte står med i kontraktet är skolbowlingen, som uppskattningsvis kostar 160 000 kronor om året. Då blir det en totalhyra på 240 000 kronor. Jag anser att det är en rimlig marknadsmässig hyra.

Varför står inte det med i kontraktet? – Det har de på tekniska kontoret på kommunen sagt att en miss har gjorts. Vi har påpekat det flera gånger att en ändring bör göras. Tyvärr har man inte gjort någonting åt det. Så det som står på papper är 80 000 kronor.

Dzenan berättar att han redan från start visste att bowlingen inte skulle vara lönsam och att han behövde komplettera det hela med restaurangdelen.

– Vi har många trogna kunder som är nöjda med oss och det är vi tacksamma för. Tyvärr är det en företagare som har engagerat sig extra mycket i ärendet och har också motarbetat vår verksamhet, vilselett och har oroat många av våra kunder. Det känns tråkigt och jag tycker det är osnyggt skött.

Sedan 2005 har Dzenan verkat i Nöjesindustrin. 2012 tog han även över bowlingen.

– De som hade bowlingen innan oss betalade ingenting i hyra, bortsett från skolbowlingen. Då var det aldrig något liv. Det som har blossat upp nu känns faktiskt lite personligt.

Samtidigt meddelar Dzenan Vrana att han inte låter sig nedslås av den senaste tidens spekulationer och ryktesspridning.

– Vi har även fört diskussioner om framtida planer med fler aktiviteter och har även haft möte med tekniska kontoret och med politikerna där man diskuterat och kommit fram till att man behöver skriva om avtalet där det formuleras på ett tydligare sätt. Vi har blivit lovade att de ska ta en kontakt med oss inom kort. Hur som helst, så har de uttryckt att de är nöjda med oss som hyresgäster.