Laddar

Debatt om boendeansvar för ensamkommande

”Bedrövlig handläggning”.

delningar

Det var under måndagens kommunfullmäktige i DackesalenFolkets hus i Emmaboda som debatten blossade upp. Bakgrunden var kommunstyrelsens beslut från april förra året då det beslutades att Emmaboda kommun skulle ta fortsatt ansvar för asylsökande barn och ungdomar som blivit anvisade till Emmaboda och som av Migrationsverket under sin vistelsetid fått sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre, i avvaktan på att deras överklagan behandlats och beslutas.

– Det kändes humant och viktigt. Det var ett beslut som jag lobbade för, men det beslutet behövde kompletteras, sa Maria Ixcot Nilsson (S) under mötet.

Kompletteringen gick ut på att även innefatta asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år utan åldersuppskrivning och under måndagen skulle kommunfullmäktige ta ställning till förslaget. Johan Jonsson (C) reagerade på att det inte fanns någon uppskattning för kostnaden för förslaget.

– Det må vara humant alla gånger och de må vara moraliskt riktigt. Men det är inte kommunens ansvar, det är statens. Alla vi som har fått ta del av förutsättningarna för kommunens ekonomi vet att det inte finns några pengar över. Rent humant håller jag med om att det är ett klokt beslut, men rent ekonomiskt är jag inte säker på att det är så himla klokt, sa han från talarstolen.

Enligt Johan Jonsson var hans poäng att kommunfullmäktige ska ta beslut i rätt ordning.

– Jag säger inte att vi ska besluta det ena eller det andra. Jag tycker att vi ska få veta vad det kostar innan vi tar beslut. Det är en sund inställning, sa han.

Moderaternas Berthold Andersson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, men hävdade att beslutsgången var bedrövlig.

– Jag har inget annat yrkande än förslaget till beslut. Men jag är mycket kritisk till handläggandet av ärendet. Beslutsgången är bedrövlig. I samtliga ärenden är det viktigt att vi har en konsekvensbeskrivning som underlag innan beslut fattas, sa han.

Inger Bark Lagergren (MP) tyckte inte att kommunen gjort något fel i sin handläggning.

– Det är i så fall Migrationsverket som är urusla. Jag yrkar ett väldigt starkt bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi kan inte bara bli en äldre och äldre befolkning i kommunen. Vi måste ta till vara på de unga människor som kommer hit. Det är ett jättebra förslag, sa hon.

Efter debatten beslutade kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstyrelsens förslag, vilket var att även asylsökande ensamkommande som själva fyllt 18 skulle innefattas.

Relaterade artiklar