Laddar

Dålig luft och omärkta kemikalier på en kommunal skola i Emmaboda

Tillsynsbesöket visade en rad brister i den kommunala skolans lokaler.

delningar

Vid en anmäld inspektion på en skola i Emmaboda kommun hittades ett flertal brister i den dagliga verksamheten.

På skolan fanns till exempel ett antal omärkta kemikalier som man inte vet hur de ska tas omhand.

Biologisalen besöktes inte vid inspektionen men trots det fanns det ett orosmoment kring lokalen.

– Biologisalen besöktes inte vid inspektionen men frågan lyftes kring de konserverade insekterna och djur som finns där inne. Man är osäker på om de ligger i etanol eller i formalin. Oro finns för att vätskan dunstar och ger hälsoproblem, skriver inspektionen vid sitt besök.

Både lärare och elever har under senare tid upplevt ventilationen på skolan som bristfällig. Något som inspektionen la märket vid på plats.

– Det är varmt i lokalerna och man kunde konstatera kondensen på fönster i trapphuset, skriver inspektionen och avslutar.

– Både lärare och elever har uttryckt att det är dålig luft och att det är svårt med koncentrationen på grund av det.

Nu måste skola åtgärda bristerna annars väntar förbud som förenas med vite.

Relaterade artiklar