Laddar

(C) vill se statligt bidrag till simskola för förskoleklasser

Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass

delningar

Det är Karin Rask vid Centerpartiet i Emmaboda som lämnat in en skrivelse till Emmaboda kommun. I den redogör hon för att Regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass för 2018.

Enligt Karin Rasks skrivelse ska stadsbidraget fördelas efter rekvisition som omfattar totalt 299 500 000 kronor under 2018. För Emmaboda kommuns del innebär det att de kan rekvirera 176 353 kronor.

Karin Rask yrkar att Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rekvirera medlen och att det statliga bidraget används för simskola på kvällstid och helger i den simundervisning som bedrivs av Emmaboda simsällskap och av den kommunala simskolan.

Relaterade artiklar