Laddar

Arbetsförmedlingens utmaning – minska kompetensklyftan

Petronella Carlevad, företagsrådgivare, Carina Lindgren, chef för Arbetsförmedlingen i södra Kalmar län och Sofia Toremalm, företagsrådgivare. - Foto: Samuel Slättman

Företag, kommuner och landsting skriker efter arbetskraft – samtidigt är nästan 8 800 länsbor arbetslösa.

delningar

På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin rapport om arbetsmarknadsutsikterna i Kalmar län. Under presskonferensen informerade länsutredaren Mario Zetino och chefen för Arbetsförmedlingen i södra Kalmar län, Carina Lindgren, om hur läget ser ut i dag och om prognosen för 2019.

Slutsatserna om läget i länet var efter träffen tydliga; det starka konjukturläget fortsätter, sysselsättningsgraden ökar men bristen på arbetskraft med rätt kompetens håller tillbaka utvecklingen.

– När vi kommer till de här kompetensbehoven som handlar om utbildningsbakgrund, för mycket handlar om utbildning om man går in och kollar på Platsbanken, så finns det helt enkelt inte folk i den arbetslösa stocken. Det är sanningen, säger Carina Lindgren.

Både privata och offentliga arbetsgivare uppger i rapporten att de har stora problem med att hitta personal med rätt kompetens. Runt 30 procent av de offentliga företagen svarar att de har fått tacka nej till ordrar på grund av personal- och kompetensbrist. De resterande sju av tio företagen uppger att befintlig personal har fått arbeta mer för att klara av den höga produktionstakten.

Sofia Toremalm arbetar som företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Kalmar. Hon jobbar dagligen med att försöka hitta vägar till en höjd kompetensnivån hos de arbetssökande som i sin tur kan leda till en anställning.

– Man får hitta egna lösningar. Ibland är det så att någon kan börja med praktik och så lär man upp sig på företaget. Företag kan ofta vara anpassningsbara och är villiga att hitta lösningar. Efter det kanske vi (Arbetsförmedlingen) kan koppla på någon modul i en arbetsmarknadsutbildning så man ändå får den korta utbildning som man egentligen behöver, säger Toremalm.

I slutet av maj var 8 785 personer i Kalmar län inskrivna som arbetslösa. Majoriteten av dem (79 procent) tillhörde gruppen arbetslösa med särskilt utsatt ställning – alltså personer med högst förgymnasial utbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och/eller är mellan 55–64 år gamla.

Paradoxalt nog kan högkonjukturen som Sverige och flera av Kalmar läns företag befinner sig i försvåra arbetet med att hitta praktikplatser, menar Toremalm.

- Samtidigt kan det vara svårt när det högkonjuktur för alla har så mycket att göra. Man vill anställa men när man förstår att man har brist och inser att de inte finns den personal som man skulle vilja anställa, så brukar man vilja hitta lösningar. Då kan praktik vara en sådan lösning.

Rapporten Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län i korthet:

– Totalt ingick cirka 480 privata arbetsgivare och 120 offentliga arbetsgivare i urvalet i Kalmar län.

– Fortsatt starkt konjunkturläge på Kalmar läns arbetsmarknad.

– Sysselsättningen i länet ökar med 2 100 personer år 2018 och 2019.

– Minskande arbetslöshet för många grupper men tuff situation för andra. Utbildning är en viktig nyckel till jobb.

– Bristyrken, privat sektor:

Industri: Tekniker och ingenjörer, gasskärare och svetsare, erfarna maskinställare och operatörer

Byggverksamhet: Driftschefer, ingenjörer, träarbetare och snickare, murare, VVS-montörer

Privata tjänster: Kockar, lastbilsförare, systemanalytiker, mjukvaru- och systemutvecklare

– Bristyrken, offentlig sektor:

Hälso- och sjukvård och vård och omsorg: Undersköterskor, grund och specialistutbildade sjuksköterskor, läkare

Skola och utbildning: Förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare

Relaterade artiklar