Rapport: Så stor del av befolkningen är överviktig

Folkhälsomyndighetens rapport visar att det är fortsatt stora skillnader i hälsa mellan de med hög respektive låg utbildningsnivå.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.10:20, 20 april, 2017

Rapport: Så stor del av befolkningen är överviktig
Foto: Mostphotos

Folkhälsan i Sverige bedöms som god ur ett globalt perspektiv. Dödligheten i både hjärt-kärlsjukdomar och de fyra vanligaste cancerformerna minskar. Däremot är varannan person mellan 16-84 år överviktig.

– För fysisk hälsa ser vi att flera riskfaktorer ökar, som övervikt och fetma, och allt fler uppger att de har högt blodtryck, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

De största skillnaden i både psykisk och fysisk hälsa kan ses mellan de personer som har olika utbildningsnivå. De som saknar gymnasial utbildning har större hälsoproblem och en kortare medellivslängd.

– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

En positiv del i årsrapporten är att andelen som röker tobak dagligen och riskkonsumerar alkohol minskar, till nio respektive 17 procent av befolkningen mellan 16-84 år.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Ökade fall av de resistenta bakterierna: ”Det är det som gör det så allvarligt”

Den finns en typ av bakterier som är resistenta mot nästan alla former av antibiotika. ESBL-CARBA kallas de och sjukdomsfallen av bakterierna ökar.

Camilla Segerberg

Camilla Segerberg

Kl.09:54, 14 maj, 2017

Ökade fall av de resistenta bakterierna: ”Det är det som gör det så allvarligt”
Foto: Wikimedia Commons

Det senaste året rapporterades 126 fall av svenskar drabbade av bakterietypen ESBL-CARBA, enligt Sveriges Radio.

Bakterierna har fått namn av enzymet ESBL-CARBA, som är det som bryter ner antibiotikan och gör att den inte fungerar på bakterierna.

– Utöver att de har förmågan att bryta ner en av våra värdefullaste antibiotika-grupper så har de kopplad resistens mot i princip all övrig antibiotika. Så det är det som gör det så allvarligt, säger Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten till Sveriges radio.

Bakterierna har tidigare kommit in i Sverige då människor har vistats i andra länder, men Folkhälsomyndigheten är nu rädda för att bakterierna blir allt mer vanliga innanför Sveriges gränser.

– På något sätt måste ju den här bakterien finnas här. Det är ju totalt ett fåtal fall. I en del av de här fallen känner man till att man vistats nära någon som haft den. Det finns också fall där vi inte vet var man har plockat upp bakterien, berättar Karin Tegmark Wisell för Sveriges radio.

 

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så påverkas ditt humör av att äta p-piller

P-piller kan påverka kvinnor på flera olika plan, bland annat kan energinivån bli lägre och humöret pendla. Det fastställs i en ny studie från Karolinska Institutet.

Josefine Göransson

Josefine Göransson

Kl.09:49, 22 april, 2017

Så påverkas ditt humör av att äta p-piller
Många kvinnor världen över äter p-piller. Foto: Arkiv

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm gjort en studie kring hur kvinnor påverkas av att äta p-piller. Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility, pekar på att  pillren har en negativ inverkan på kvinnor.

Studien gick ut på att kvinnor i åldrarna 18-35 under tre månader fick äta antingen piller utan verkan eller den vanligaste formen av p-piller (innehållandes etinylöstradiol och levonorgestrel). Försökspersonerna visste under behandlingen inte vilken sort de åt.

Resultatet av studien visar att kvinnorna som åt p-piller hade en lägre livskvalité än de som åt ”placebo-pillren”. Skillnader syntes i kvinnornas humör, energinivå och självkontroll. Dock pekar studien inte på att det fanns någon ökning av depressiva symptom för de kvinnor som åt p-piller.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Därför blir killar alltid sjukare än tjejer

Kvinnor är bättre på att ta hand om sig själv vid sjukdomar, det visar en ny undersökning.

Anton Unosson

Anton Unosson

Kl.14:54, 17 mars, 2017

Därför blir killar alltid sjukare än tjejer
Foto: Pixabay

Novus har i uppdrag från Ipren gjort en undersökning som visar att män är sämre än kvinnor på att ta hand om sig själva när de är sjuka. Det skriver Modette.se.

Ungefär 1000 personer har svarat på frågor om de använder läkemedel eller inte när de är sjuka. 17 procent av männen använder inte receptfria läkemedel när de är sjuka, för kvinnorna var den siffran 8 procent. Samtidigt visade undersökningen att 59 procent av kvinnorna vilar i större utsträckning än män när de är sjuka.

– För att minska smittspridning är det viktigt att man bedriver egenvård så mycket som möjligt i influensansinledningsskede. Det är nämligen då man smittar som mest, därefter avtar smittan successivt, säger Kenneth Jacobsson, specialistläkare i allmänmedicin och verksamhetschef, Capio Vårdcentral Östermalm till Modette.

Egenvård syftar till sömn, vila och receptfria läkemedel som värktabletter exempelvis. Resultatet visar tydligt att kvinnor tar bättre hand om sig själva än män och är därför mindre sjuka.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Ny influensatopp närmar sig Kalmar

Det är inte över än. Ny influensatopp och vinterkräksjuka väntas i södra Sverige.

Anton Unosson

Anton Unosson

Kl.11:03, 16 februari, 2017

Ny influensatopp närmar sig Kalmar
I månadsskiftet februari/mars väntas vinterkräksjukan nå säsongens sista topp. Foto: Arkiv.

En vända av influensan är på gång igen i södra Sverige.

– Influensasäsongen kom igång ovanligt tidigt, redan i november med en topp runt jul. Då var det en väldigt kraftig topp i Norrland och även i Stockholm. Nu ökar aktiviteten främst i Götaland och delar av Svealand. Det blir en andra topp, men inte lika hög som den var kring jul, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till SVT.

Bästa sättet att undvika att bli smittad är att sköta sin handhygien, menar AnnaSara Carnahan och tillägger att det är för sent för att vaccinera sig. Skyddet tar två veckor att byggas upp efter det att man fått sprutan.

Den smittsamma vinterkräksjukan, eller calicivirus, är också på gång igen och väntas få sin topp i södra Sverige i slutet av februari och i början av mars.

– Vinterkräksjukan är otroligt smittsam och har man fått den ska man försöka hålla sig avskild från andra människor. Och man ska inte laga mat åt andra så länge man har symptom och även någon dag efter att man blivit frisk, avslutar Carnahan.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Rapporten: Nu ökar influensan

I Folkhälsomyndighetens senaste rapport uppger man att det kan bli högre influensaaktivitet de kommande veckorna.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.15:19, 19 januari, 2017

Rapporten: Nu ökar influensan
Foto: Genre/Pixabay

Antalet fall av influensa har minskat i mellersta och norra Sverige, men i söder går trenden åt andra hållet och här spås ett ökat antal drabbade den närmast tiden.

Folkhälsomyndigheten fick in cirka 1500 influensafall under vecka 2. Kalmar län hade 16 stycken fall av influensa A vilket gör att säsongsantalet till och med vecka 2 hamnar på 48 personer.

”Eftersom vaccinationsskyddet inte är 100-procentigt är det viktigt att Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling följs”, skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport.

24Kalmar rapporterade strax före jul om att antalet influensafall ökade kraftigt i landet.

Vanliga symptom kan vara hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och ömmande röda ögon. För den som befinner sig i en riskgrupp kan det vara direkt livsfarligt att drabbas av influensan.

Riskgruppen är bred. Förutom äldre människor och de med svagt immunförsvar innefattar den även gravida kvinnor och personer med nedsatt hjärt- och lungfunktion.

Alla de som tillhör en riskgrupp eller är över 65 år erbjuds kostnadsfri vaccination. Det går att få sin spruta på vilken hälsocentral eller privat mottagning som man själv önskar. För den som inte tillhör en riskgrupp kostar vaccinet 160 kronor.

FaktaDe tillhör riskgrupperna:
*Alla som i år fyller 65 år eller är äldre
*Alla gravida kvinnor
*Personer med kroniska sjukdomar(hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, kraftigt nedsatt immunförsvar eller nedsatt lungfunktion)

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel