I samarbete med Emmaboda kommun

Glaskonst 2017

21-23 april är det återigen dags för vernissagehelgen Glaskonst i Glasriket.

Karl-Oskar Karlsson

Karl-Oskar Karlsson

Kl.14:11, 20 april, 2017

Glaskonst 2017

Nya spännande konstglasutställningar invigs, det blir glasshower och såklart glasblåsning i världsklass. För tredje året i rad arrangeras glasriket open – SM i glasblåsning.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

I samarbete med Emmaboda kommun

Beslut om förbud mot eldning utomhus

Emmaboda kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om skydd mot olyckor att förbjuda eldning utomhus

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.14:06, 23 maj, 2017

Ett generellt eldningsförbud gäller från och med 2017-05-23 kl. 16.00 och tills vidare. Länsstyrelsen meddelar också att brandflyget är aktiverat tills vidare.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

I samarbete med Emmaboda kommun

Bevattningsförbud i Emmaboda kommun 15 maj-30 september 2017

Från och med den 15 maj och fram till och med den 30 september 2017 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.15:24, 15 maj, 2017

Anledningen till bevattningsförbudet är den knappa nederbörden och fortsatt låga grundvattennivåer i regionen. De låga grundvattennivåerna beror på ytterligare en torr höst och en snöfattig vinter. Det är under denna period som grundvattennivåerna annars brukar återhämta sig. Enligt SMHI:s prognoser kommer även sommaren 2017 att bli fattig på nederbörd.

Vi inför idag bevattningsförbudet för att säkra tillgången på dricksvatten under sommaren.

Förbudet gäller till och med den 30 september men om förhållandena ändras kan detta förändras.

Vi ber allmänheten att vara återhållsam med vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt man kan.

Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt.
Tips! Du får använda vattenkanna. Samla gärna upp regnvatten och vattna med.

Du får inte fylla din pool (över 3 m³) med dricksvatten.
Detta gäller även uppblåsbara pooler, spa-bad och badtunnor större än 3 kubikmeter. Du som har en nedgrävd pool får fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.

Du får inte tvätta bilen med högtryckstvätt eller vattenslang.
Tips! Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Var sparsam med antalet tvättar

Länk till länsstyrelsens frågor och svar om vattenbrist: Länsstyelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om bevattningsförbudet besvaras av:

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Stefan Lundgren, Vd, stefan.lundgren@emmaboda.se 0471-24 97 51

Pia Gustavsson, miljöingenjör, pia.gustavsson@emmaboda.se 0471-24 97 74

Marie Petersson, VA-ingenjör, marie.petersson@emmaboda.se 0471-24 97 61

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

I samarbete med Emmaboda kommun

Vattenkampen 2017

Den 16 maj arrangeras Vattenkampen i parken vid Xylems besökscenter.

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.15:13, 12 maj, 2017

Vattenkampen 2017

Vattenkampen 2017 hålls den 16 maj mellan kl. 10.00 till 18.00. Arrangemanget görs för att uppmärksamma betydelsen av vatten i länet, riket och världen.

Besökaran kan ta del av kanotpaddling i Lyckebyån, tävlingar, walk on waterballs, Xylem Watermark och museet är öppet under hela dagen. Gratis kaffe, saft och fika hela dagen!

Vattenkampen 2017 sker i samarbete med Xylem, Lindås skola, Emmaboda kommun, Emmaboda Energi och Lyckebyåns vattenförbund. Sponsorer: Lyckebånskanoting, Kosta Boda Art Hotel, Ödevata Fiskecamp, Emmaboda Bad och Träningscenter, Flygt och Xylem Watermark.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

I samarbete med Emmaboda kommun

Emmaboda kommun är den sjunde högst rankade landsbygdskommunen i Sverige – bäst i Kalmar län

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört hur 290 kommuner presterat under perioden 2011-2016 och hur väl rustade kommunerna är för framtiden genom att granska tio framgångsfaktorer. I klassen Landsbygdskommuner rankas Emmaboda som nummer sju av 130.

Karl-Oskar Karlsson

Karl-Oskar Karlsson

Kl.13:59, 11 maj, 2017

De områden Dagens Samhälle undersöker för att ranka kommunerna är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, ett mått på den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Flera av kategorierna beskriver utvecklingen de senaste åren. Också kommunernas utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi granskas.

Emmaboda kommun klättrar hela 29 placeringar jämfört med förra årets mätning.

Emmaboda är den sjunde högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).

Ett stort stöd till kulturlivet och en hög självförsörjningskvot är det som bidrar mest till att dra upp kommunens placering i rankningen av Sveriges landsbygdskommuner.

Emmaboda är den högst rankade landsbygdskommunen i Kalmar län på förbindelser, kultur och företagsamhet.

För mer information kontakta:

Anette Strömblad, kommunchef i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 11, e-post: anette.stromblad@emmaboda.se

Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: ann-marie.fagerstrom@emmaboda.se

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

I samarbete med Emmaboda kommun

Informationsträff om byggnation av hälsocentral

I maj startar byggnationen av ett nytt hus för landstingets verksamheter i Emmaboda. Huset blir i två verksamhetsplan och ska byggas på kvarteret Björken 1, f.d. ”Taxitorget”.

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.15:15, 10 maj, 2017

Informationsträff om byggnation av hälsocentral

På entréplan kommer hälsocentral och öppenvårdsmottagning psykiatri finnas.
På andra våningen finns folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral bestående av barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola.

Byggstart

Entreprenören Hansa Bygg ska bygga de nya lokalerna i Emmaboda. Byggstart blir under maj och beräknas vara klart våren 2019. I samband med byggstart kommer Trädgårdsgatan och Bondegatan bli enkelriktade med utfart mot Torggatan. Parkeringsplatser längs Trädgårdsgatan och Bondegatan samt på ”Taxitorget” försvinner.

Arbetstiderna kommer vara vardagar kl. 7-16. Störande och bullrande arbeten begränsas i möjligaste mån. Vi ber om överseende med ovanstående och hoppas på förståelse.

Informationsträff

Ett informationsmöte kommer hållas för allmänheten gällande byggnationen. Representanter från kommun, landsting, arkitekt och byggentreprenör kommer finnas på plats för att svara på frågor. På informationsmötet presenteras projektet samt hur detta påverkar omgivning under byggskedet.

När: 30 maj kl. 18
Plats: Lövsalen, Emmaboda kommunhus (ingång från Järnvägsgatan 22)
Intresseanmälan görs till Kristine Åkesson, Emmaboda kommun teknikfritid@emmaboda.se eller 0471-249 070.

Välkomna!

Fakta

Byggnaden består av 4 plan fördelat på följande:
Plan 1 Källare (ca 135m²)
Plan 2 Entré plan bestående av hälsocentral och öppenvårdsmottagning psykiatri (ca 2125 m²)
Plan 3 Folktandvård, distriktsrehabilitering och familjecentral bestående av barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola (ca 1820 m²)
Plan 4 Fläktrum (ca 440 m²). Utvändiga väggar består av ca 100 m² solceller.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng