Färre tryckskador på länets sjukhus

I den senaste mätningen ligger Kalmar län flera procentenheter bättre än rikssnittet.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.12:27, 20 april, 2017

Färre tryckskador på länets sjukhus
Foto: Genre/Mostphotos

I början av mars hade cirka tio procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus en tryckskada eller trycksår. Det är klart bättre än snittet i hela landet som låg på 13,5 procent. Men hälso- och sjukvårdsdirektören Ragnhild Holmberg är inte helt nöjd.

– Vi har fler trycksår än vi brukar och vi kommer nu att analysera varför och sätta in åtgärder. I den här mätningen ser vi också att antalet trycksår som uppkommit på sjukhus ligger på en högre nivå än tidigare, säger hon i ett pressmeddelande.

Trots en försämring jämfört med tidigare mätning är Kalmar läns resultat är ett av de bästa i landet.

En av åtgärderna som planeras är att landstinget och kommunerna ska sprida utbildningsfilmer till medarbetare och patienter. Där visas hur man arbetar för att minska antalet tryckskador.

Det handlar till exempel om att anpassa madrasserna, regelbundna vändningar av patienten och att man gör en hud- och riskbedömning vid ankomsten till sjukhuset.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Sämre hygien hos landstinget: ”Behövs krafttag”

I årets nationella mätning visar Kalmar läns landsting upp ett sämre resultat. Man ligger också under snittet för hela landet.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.06:55, 23 maj, 2017

Sämre hygien hos landstinget: ”Behövs krafttag”
Foto: Genre/Mostphotos

Mätningen gjordes i mars och den visade att drygt 75 procent av medarbetarna följde hygienrutinerna, jämfört med cirka 76,5 för riket. I Kalmar län fanns det särskilt stora brister gällande desinfektion innan patientkontakt.

– Variationen i följsamhet mellan olika enheter är stor. Det behövs krafttag på många enheter för att vända den negativa utvecklingen, säger Per-Åke Jarnheimer, landstingets överläkare inom vårdhygien, i ett pressmeddelande.

Däremot var personalen bra på att följa klädreglerna, över 90 procent klarade granskningen.

Landstinget var även under rikssnittet gällande vårdrelaterade infektioner hos inneliggande patienter. 8,3 var smittade jämfört med genomsnittet på nio procent.

– Punktprevalensmätningen är en ögonblicksbild över förekomsten av vårdrelaterade infektioner. De kan variera mycket från dag till dag och på landstingsnivå kan man inte jämföra resultaten över tid och inte heller kan man dra några säkra slutsatser när man jämför sig med riket, säger Per-Åke Jarnheimer.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kalmar län hamnar i botten på pensionslista

Pensionärerna i länet hör till dem i landet som får ut allra minst pengar.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.11:56, 21 maj, 2017

Kalmar län hamnar i botten på pensionslista
Foto: Genre/Arkiv

Det är sajten minpension.se som sammanställt hur mycket Sveriges pensionärer får ut i plånboken. De har använt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Rapporten visar på stora skillnader. Den förväntande pensionen blir omkring 60 procent av slutlönen och inte helt oväntat är det storstäderna som ligger i topp.

Med en genomsnittlig slutlön på drygt 38 000 kronor i Stockholm så får pensionärerna där ut i snitt 22 500 kronor.

I Kalmar län, som har den tredje lägsta slutlönen (30 000) får man istället ut cirka 17 400 kronor i genomsnittlig pension.

Kalmar hamnar näst sist i statistiken när det gäller kompensationsgraden sett till tjänstepensionen med 11,9 procent.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Miljoner ska ge fler ungdomar sommarjobb

"Tanken är att kommunerna i första hand ska vända sig till unga som behöver extra stöd".

Samuel Slättman

Samuel Slättman

Kl.16:41, 16 maj, 2017

Miljoner ska ge fler ungdomar sommarjobb
Foto: Wikimedia commons.

Arbetsförmedlingen i Kalmar län har fått 2,5 miljoner kronor som ska fördelas mellan kommunerna i länet. Pengarna är öronmärkta för att hitta jobb åt ungdomar som gått ut nian samt ettan eller tvåan på gymnasiet (15-, 16- och 17-åringar).

– Tanken är att kommunerna i första hand ska vända sig till unga som behöver extra stöd, exempelvis ungdomar som är nyanlända eller som har ett funktionshinder, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik, i ett pressmeddelande.

Tanken är att pengarna främst ska användas som lön för arbete inom den kommunala verksamheten där kommunen är arbetsgivare. Efter sommaren ska Arbetsförmedlingen redovisa hur många unga som fick jobb via satsningen.

Så mycket får respektive kommun (baseras på antalet ungdomar inom åldersspannet): 

 

Borgholm: 117 000 kr
Emmaboda 100 000 kr 
Kalmar 679 000 kr
Mörbylånga 154 000 kr
Nybro 216 00 kr

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Arbetslösheten ökar i Kalmar län

Ny statistik visar att länets arbetslöshet ligger knappt en procent över rikssnittet.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.15:57, 10 maj, 2017

Arbetslösheten ökar i Kalmar län
Foto: Genre/Arkiv

I slutet av april var cirka 9 500 personer arbetslösa i Kalmar län, en ökning med cirka 1200 personer jämfört med förra året.

– Vår högst prioriterade fråga nu är länets kompetensförsörjning. Vi arbetar intensivt med att vägleda arbetssökande till arbete genom utbildning. I det arbetet samarbetar vi med kommunernas utbildningsorganisationer, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknaden har varit stark det senaste året. Arbetsförmedlingen förklarar den ökade arbetslösheten förklaras av att antalet inskrivna som är födda utanför Europa har ökat snabbt.

Drygt 3000 personer ingår i det som kallas ”etableringsuppdraget”, cirka 1000 fler än i fjol.

Ytterligare skäl till länets ökade arbetslöshet är de arbetssökandes utbildningsnivå. 40 procent saknar gymnasieutbildning, vilket är en ökning med 22 procent”, skriver Arbetsförmedlingen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Hög tillväxt för svensk camping – Kalmar län i topp

Ny statistisk visar att antalet gästnätter fortsätter att öka. Kalmar län är en av de mest besökta regionerna och står för tio procent av övernattningarna.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.14:39, 3 maj, 2017

Hög tillväxt för svensk camping – Kalmar län i topp
86 procent av besökarna på campingarna i länet är svenska turister. Foto: Pressbild

Det är branschorganisationen SCR Svensk Camping som har tagit fram färska siffror för fjolåret. De kunde konstatera att antalet gästnätter på svenska campingar uppgick till drygt 15,6 miljoner. Kalmar län stod för drygt 11 procent, näst störst andel efter Västra Götalands län.

– Sveriges campinganläggningar håller en hög internationell standard och kan locka med attraktiva aktiviteter och inte minst en unik natur, säger SCR Svensk Campings vd Lars Isacson.

Under 2016 ökade Kalmar län med 5,7 procent, vilket innebär drygt 90 000 gästnätter. 86 procent av gästerna var svenska turister och sju procent kom från Tyskland. Övriga nordiska länder stod för fem procent av besöken.

Nästan åtta av tio gästnätter utgjordes av en husvagn. Sett till hela landet är husbilen den boendeform som ökade mest (+14 procent).

Enligt SCR har deras medlemmar investerat 1,5 miljarder kronor i sina anläggningar de senaste tre åren.

– Vi kan också se ett ökat intresse för kapitalsatsningar från investerare, vilket är ett tydligt tecken på att camping är en framtidsbransch med stor potential, säger Lars Isacson.

Den senaste veckan har 24Kalmar rapporterat om två större campingaffärerÖland. Kapelludden köpte upp Grönhags camping och Grönklipptsgruppen förvärvade Ekerums Camping.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel