De vill göra gång- och cykelväg intill tungt trafikerad sträcka

Johan Jonsson (C) har i en motion föreslagit en gång- och cykelväg på en sträcka mellan Broakulla och Algutsboda.

Karl-Oskar Karlsson

Karl-Oskar Karlsson

Kl.12:12, 20 februari, 2017

De vill göra gång- och cykelväg intill tungt trafikerad sträcka
Foto: Privat

Sträckan motionen avser är en del av väg 1013 mellan Broakulla och Algutsboda, där vägen är tungt trafikerad.

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister föreslår jag att det byggs en gång- och cykelväg från korsningen väg 1013/Landsvägen till korsningen 1013/Kvarnvägen. Vägsträckan är smal, krokig och mycket trafikerad. Vägen utgör också en naturlig del av ett gång- och cykelstråk i Broakulla”, skriver Johan Jonsson (C) i motionen.

Jonsson yrkar att kommunfullmäktige i Emmaboda beslutar att bygga en gång- och cykelväg på den aktuella sträckan samt att kommunen uppmanar Trafikverket att göra en upprustningen av vägsträckan.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel